MENU

Usługi

Szkolenia

Proponujemy liczne szkolenia (np. BHPsorbenty, Loto) – dotyczące między innymi oferowanych przez nas produktów.

Pracownicy naszej spółki przeprowadzają szkolenia w zakresie wdrożenia, użytkowania sprzętu i narzędzi dostępnych w asortymencie 4Safety – gdzie znajdziesz m.in. rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracowników czy odpowiednie magazynowanie materiałów niebezpiecznych (pojemniki przemysłowe, kontenery na odpady niebezpieczne, na chemikalia).

Szkolenia możemy zorganizować na terenie przedsiębiorstwa w terminie dogodnym dla obu stron.

W szczególności umożliwiamy udział w szkoleniach z:

 • BHPzabezpieczenia maszyn, a także np. z sorbentów i ich prawidłowego stosowania,
 • postępowania na wypadek powstania wycieku oleju oraz substancji niebezpiecznych,
 • magazynowania i gospodarowania olejami.

  Ponadto proponujemy szereg audytów połączonych ze szkoleniami analizy zgodności z przepisami lub identyfikacją wymagań prawnych. Mamy możliwość przeprowadzenia następujących typów audytu:

 • administracyjno-prawny – dotyczący zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i legalności obiektów budowlanych – uwzględniający obowiązki postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami (zgodnie z wymogami REACH i CLP),
 • wdrażanie systemów zarządzania (ochrona środowiska, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo pracy),
 • ISO 14001 oraz OHSAS 18001,
 • wewnętrzny ISO 50001.

Audyt i wdrożenie LOTO

Zajmujemy się kompleksowym wdrożeniem LOTO – począwszy od audytu wstępnego zakończonego raportem, stanowiącym w jaki sposób i czy należy wdrożyć system, poprzez wykonanie prace związanych z tworzeniem instrukcji stanowiskowych i procedur, a kończąc na audycie sprawdzającym poprawność działania systemu. Gwarantujemy również przeprowadzenie szkoleń LOTO oraz dostarczenie kłódek blokady LOTO.

Audyt wewnętrzny ISO

Przeprowadzamy audyt z zakresu systemu ISO 14001 i normy PN-N-18001, a nasze kwalifikacje zostały potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej TÜV.

Czym jest ISO 14001 oraz PN-N-18001?

System ISO 14001 ma na celu przede wszystkim wspomaganie ochrony środowiska, zapobiegając zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne. Organizacja ISO definiuje ten system w następujący sposób: „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych” oraz że norma ISO 14001 „przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych”.

W normie tej nie uwzględniono jednak dokładnych wymogów co do efektów, jakie mają przynieść podjęte przez spółkę działania w ramach ochrony środowiska. Mówi ona jedynie o wymaganiach niezbędnych do podjęcia zobowiązań zawartych w polityce środowiskowej i działań zgodnych z przepisami prawa. Dotyczy ona również innych zapisów, do których przestrzegania zobowiązała się spółka – w tym zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zobowiązania do nieustannego doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego. Dzięki użyciu naszych urządzeń bezpieczeństwa, a także wysokiej jakości produktów BHP, takich jak szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych i na butle gazowe czy kontenery specjalne, przestrzeganie norm będzie znacznie łatwiejsze.

Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego jest uzyskanie większej efektywności działalności środowiskowej. Z tego też powodu norma zakłada okresowe przeglądy i oceny systemu zarządzania w taki sposób, aby wskazać możliwości doskonalenia systemu w danym przedsiębiorstwie, w tym metod jego wdrożenia. Firma we własnym zakresie obiera skalę, zakres i czas na implementację odpowiednich procesów  z uwzględnieniem m.in. własnych warunków ekonomicznych.

Norma PN-N-18001 to system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest to polski standard, który jest niemal identyczny z normą OHSAS 18001 – międzynarodową normą z zakresu BHP. Spełnianie warunków jednej z tych norm skutkuje spełnieniem warunków drugiej. Może być wdrożona przez każde przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy – niezależnie od wielkości i rodzaju jego działalności. Norma ta określa wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP. Wymagania w niej zawarte służą jako podstawa do określenia przez dany podmiot polityki, celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tych planów.

Z certyfikacji normy PN-N-18001 wynikają wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci zmniejszenia wypadków w pracy, unikania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, redukcja kosztów związanych z wypadkami w pracy, a także podniesienie komfortu pracy, a tym samym zwiększone morale pracowników.

Oprócz sprzedaży sprzętu BHP w sklepie prowadzonym pod naszą marką, proponujemy w swoich usługach przeprowadzenie wewnętrznego audytu w zakresie wdrażania, stosowania i doskonalenia wymagań wynikających z systemu ISO 14001 oraz normy PN-N-18001. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą.

Przeglądy i serwisy

Wykonujemy na terenie całego kraju liczne przeglądy i serwisy oferowanych przez nas produktów.

W ramach świadczonych usług proponujemy nie tylko najwyższej klasy asortyment z zakresu bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz ochrony środowiska, ale także jego późniejsze serwisy czy przeglądy. Gwarantujemy kompleksową opiekę nad następującymi produktami:

 • szafy, kontenery ognioodporne,
 • urządzenia awaryjne i bezpieczeństwa,
 • kombinezony ochronne, gazoszczelne,
 • regały przemysłowe.

Poza tym proponujemy skorzystanie z naszych usług w zakresie:

 • znakowania,
 • montażu zabezpieczeń antypoślizgowych, bramek bezpieczeństwa,
 • wymiany filtrów w urządzeniach filtrowentylacyjnych.

Finansowanie maszyn i urządzeń

Oferujemy naszym klientom wsparcie leasingowe. Naszym Partnerem leasingowym jest Siemens Finance Sp. z o.o. Proponujemy sprawdzone rozwiązania finansowe, na których można polegać.

Siemens Finance Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się spółką leasingową należącą do koncernu Siemens obecną na polskim rynku od 1999 roku. Od samego początku działalności koncentruje się przede wszystkim na leasingu maszyn i urządzeń.

Leasing operacyjny dla celów podatkowych

Leasing operacyjny to najpopularniejsza w Polsce forma leasingu. Pozwala przedsiębiorcom obniżyć podstawę opodatkowania. Wszystkie opłaty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodu. Leasing operacyjny jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym, co oznacza, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23%. Rozliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych. Po zakończeniu podstawowego okresu leasingu Korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu za ustaloną wcześniej wartość końcową, która jest zazwyczaj niższa od wartości rynkowej środka trwałego. Leasing operacyjny przede wszystkim zapewnia tarczę podatkową firmom wykazującym zyski: im niższa stawka amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem leasingu, tym większe korzyści podatkowe.

Leasing finansowy

Cechą leasingu finansowego jest możliwość dokonywania przez Korzystającego odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu i spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, sprzęt staje się własnością Korzystającego. Po zawarciu umowy leasingu Finansujący wystawia fakturę VAT na wartość wszystkich rat leasingowych. Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu niezależnie od stawki amortyzacji finansowanego środka trwałego, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klienta w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych i budżetu.

Pożyczka

Umowa na mocy prawa cywilnego, w której Siemens Finance jako pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji Klienta określoną kwotę pieniędzy przeznaczoną na zakup maszyny, na wskazany w umowie okres. Pożyczka, ze względu na swoją charakterystykę, jest często stosowana w przypadku możliwości uzyskania przez inwestora dotacji ze środków Unii Europejskiej. Produkt ten pozwala, w przeciwieństwie do umowy leasingu, na uzyskanie w stosunkowo krótkim czasie pełnej dotacji, ponieważ faktura zakupu środka trwałego wystawiana jest na inwestora, a nie na firmę finansującą. W sytuacji, kiedy umowa dotycząca dotacji ze środków Unii Europejskiej nie jest jeszcze przez inwestora podpisana, Siemens Finance proponuje zawarcie najpierw klasycznej umowy leasingu, która umożliwi użytkowanie środka trwałego „od zaraz”, zostawiając jednocześnie inwestorowi możliwość dokonania konwersji umowy leasingu na umowę pożyczki w późniejszym terminie, pod warunkiem, że dotacja zostanie przyznana.

Podstawowe wyróżniki naszej oferty:

 • uproszczona procedura przy zakupie do kwoty 125.000,00 EUR,
 • opłata wstępna od 0%,
 • czas trwania umowy od 12 do 120 miesięcy,
 • waluta: PLN, EUR,
 • nie pobieramy opłat manipulacyjnych za przyznanie finansowania oraz zakończenie umowy.

Indywidualne podejście

DO KLIENTA

Wysoka

JAKOŚĆ

Atrakcyjne

CENY

Copyright © 2015 4safety.pl All rights reserved

Wykonanie: MS multimediaPolityka prywatności