MENU

Audyt wewnętrzny ISO

Przeprowadzamy audyt z zakresu systemu ISO 14001 oraz normy PN-N-18001, a nasze kwalifikacje zostały potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej TÜV. Czym są ISO 14001 oraz PN-N-18001?

System ISO 14001 ma na celu przede wszystkim wspomaganie ochrony środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne. Organizacja ISO definiuje ten system w następujący sposób:  „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych”, oraz że norma ISO 14001 „przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych”.

W tej normie nie uwzględniono jednak dokładnych wymogów co do efektów, jakie mają przynieść podjęte przez spółkę działania w ramach ochrony środowiska. Opisano tam jedynie wymagania co do podjęcia zobowiązań zawartych w polityce środowiskowej. Dotyczy to działań zgodnie z przepisami prawa, do których przestrzegania zobowiązała się spółka — zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zobowiązania do nieustannego doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego.

Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego jest uzyskanie większej efektywności działalności środowiskowej. Z tego też powodu norma zakłada okresowe przeglądy i oceny systemu zarządzania środowiskowego. Wszystko po to, żeby wskazać możliwości doskonalenia systemu w danym przedsiębiorstwie i metod ich wdrożenia. Przedsiębiorstwo we własnym zakresie dobiera skalę, zakres i czas na wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania z uwzględnieniem własnych warunków ekonomicznych i nie tylko.

Norma PN-N-18001 to system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. To polski standard, który jest niemal identyczny z normą OHSAS 18001, która jest międzynarodową normą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Spełnianie warunków jednej z tych norm skutkuje spełnieniem warunków drugiej.

Ta norma może być wdrożona przez każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości i rodzaju jego działalności, które jest zainteresowane podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie swojego przedsiębiorstwa.

Ta norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania w niej zawarte służą jako podstawa dla przedsiębiorstwa do określenia przez nie polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne realizowanie tych planów.

Z certyfikacji normy PN-N-18001 wynikają wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci zmniejszenia wypadków w pracy, unikania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, zmniejszenie kosztów związanych z wypadkami w pracy, a także podniesienie komfortu pracy, a tym samym zwiększone morale pracowników.

4Safety oferuje przeprowadzenie wewnętrznego audytu w zakresie wdrożenia, stosowania i doskonalenia wymagań wynikających z systemu ISO 14001 oraz normy PN-N-18001. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą pozostałą ofertą. Wanny wychwytowe stalowe, wanny plastikowe, urządzenia awaryjne, szafy ognioodporne, szafy do przechowywania materiałów łatwopalnych, sprzęt BHP, kuwety wychwytowe, kombinezony ochronne, bramki zabezpieczające maszyny — to wszystko, a także znacznie więcej znajdziesz w naszym sklepie. 

Indywidualne podejście

DO KLIENTA

Wysoka

JAKOŚĆ

Atrakcyjne

CENY

Copyright © 2015 4safety.pl All rights reserved

Wykonanie: MS multimedia