MENU

Szkolenia

4Safety prowadzi liczne szkolenia dotyczące oferowanych przez nas produktów (między innymi szkolenia Loto). Co więcej, proponujemy szkolenia z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska oraz z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy naszej spółki przeprowadzają szkolenia w zakresie wdrożenia i użytkowania oferowanych przez nas produktów. Wdrożenie Loto lub inne rodzaje szkoleń, przeprowadzamy na terenie Twojego przedsiębiorstwa, w terminie dogodnym dla obu stron.

W szczególności polecamy:

szkolenia BHP z zakresu prawidłowego stosowania sorbentów,

szkolenia z postępowania na wypadek powstania wycieku substancji niebezpiecznych,

szkolenia ze sposobów magazynowania materiałów niebezpiecznych i gospodarowania olejami.

Ponadto proponujemy szereg audytów, połączonych ze szkoleniami z zakresu zgodności z przepisami/identyfikacji wymagań prawnych. Mamy możliwość przeprowadzenia następujących typów audytu:

audyt administracyjno-prawny — w zakresie zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i legalności obiektów budowlanych, uwzględniający obowiązki postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami (zgodnie z wymogami REACH i CLP),

audyt i wdrażanie systemów zarządzania (ochrona środowiska, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo pracy),

audyt przewodni ISO 14001 oraz OHSAS 18001,

audyt wewnętrzny ISO 50001.  

Indywidualne podejście

DO KLIENTA

Wysoka

JAKOŚĆ

Atrakcyjne

CENY

Copyright © 2015 4safety.pl All rights reserved

Wykonanie: MS multimediaPolityka prywatności